Gmina Gródek nad Dunajcem
Gmina Gródek nad Dunajcem
Gmina Gródek nad Dunajcem
Gmina Gródek nad Dunajcem
Gmina Gródek nad Dunajcem
Przejdź do stopki

Ogłoszenie

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem informuje, że pojemniki na odpady komunalne, które były ustawione przy oczyszczalni w Gródku nad Dunajcem zostały przewiezione i obecnie ustawione przy oczyszczalni ścieków w Bartkowej- Posadowej. Przypominam, że pojemniki przeznaczone są tylko i wyłącznie na odpady komunalne, nie wolno przywozić odpadów budowlanych oraz wielkogabarytowych. Dotyczy to także ustawionych pojemników przy oczyszczalniach w miejscowościach: Sienna, Rożnów, Tropie. Są do tego przeznaczone osobne zbiórki. Zakazuję pozostawiania jakichkolwiek odpadów przy oczyszczalni w Gródku nad Dunajcem Uwaga: W przypadku braku dostosowania się do powyższych wytycznych Wójt Gminy w Gródku na Dunajcem będzie zmuszony do skierowania wniosku o wszczęcie postępowania wg przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia ustawy z dnia 24 sierpnia 2021 r. (Dz.U. 2022 r. poz. 1124 z póź. zm.).