4
3
2
1
Przejdź do stopki

W dniach 30 maja do 5 czerwca w województwie małopolskim obchodzony jest „MAŁOPOLSKI ZIELONY TYDZIEŃ 2022”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosił w dniu 13.05.2022 r. nabór do Projektu "Małopolska Niania 2.0". Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od dnia 13.05.2022 r. do 30.05.2022 r. do godz. 16:00. Jeżeli liczba złożonych w trakcie trwania naboru wniosków przekroczy 500, nabór do Projektu zostanie zakończony (zamknięty) przed ww. terminem. W takim przypadku wnioski przekraczające powyższy pułap nie będą podlegały ocenie.

"Dnia 28 maja 2022 r. nastąpi wielkie wydarzenie w Szkole Muzycznej I stopnia w Rożnowie. W tym dniu odbędzie się uroczystość nadania imienia Andrzeja Krupczyńskiego Szkole Muzycznej I w Rożnowie. Zapraszamy wszystkich Państwa do zapoznania się z krótką historią Naszego Patrona, która znajduje się w załączniku."

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. – o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022r. poz. 530) Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem organizuje nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze „referent” w Urzędzie Gminy w Gródku nad Dunajcem