4
3
2
1
Przejdź do stopki

Od 1 grudnia br. do 1 lutego 2023 r. będzie można składać wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego. Skorzystać z niego będą mogły osoby do tego uprawnione, a wysokość dodatku może wynieść 1000 lub 1500 zł w zależności od wielkości zużycia energii.

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne.

Ustawa, która umożliwia sprzedaż węgla przez samorządy po preferencyjnej cenie, weszła w życie. Opał mogą zakupić gospodarstwa domowe, używające go jako głównego źródła ciepła do ogrzewania lokali. Uprawnione do zakupu są tylko te, które kwalifikowały się do otrzymania dodatku węglowego, zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.