• UWAGA!!! W związku ze zwiększeniem zachorowań na koronawirusa w powiecie nowosądeckim informujemy, że od 15.07.2020 r. ponownie wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Podania proszę wkładać do przygotowanych pojemników na dokumenty, wystawionych przed Urzędem Gminy. Jeśli niezbędna jest wizyta w urzędzie, w szczególności w sprawach dotyczących stanu cywilnego, dowodów osobistych lub spraw dot. podatków i opłat - zachęcamy do uprzedniego umówienia się.

Do kogo zgłosić się po pomoc

OFERTA POMOCY DLA OSÓB Z PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ NA TERENIE GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gródku  nad Dunajcem

33-318 Gródek nad Dunajcem 54

Tel. 184401035 wew.41


Ośrodek Pomocy Społecznej  w Gródku nad Dunajcem

33-318 Gródek nad Dunajcem 170

Tel. 18 4401096


Punkt Konsultacyjno - Informacyjnym w Gródku nad Dunajcem -

33-318 Gródek nad Dunajcem 170

Konsultacje - psycholog - mgr Teresa Kiejlan

Konsultacje – terapeuta uzależnień – mgr Andrzej Pawlik

Konsultacje są możliwe po uprzedniej rejestracji telefonicznej - 184401096


Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Gródku nad Dunajcem

33-318 Gródek nad Dunajcem 170

Przewodnicząca – mgr Małgorzata Rybska

Tel. 18 4401096

PLACÓWKI LECZENIA UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU POZA TERENEM GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM