Przejdź do stopki

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy , stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w BIP ogłoszono przetargi na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konkursie na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szczegóły w załączniku.

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Gródek nad Dunajcem przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat.

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w BIP ogłoszono przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych należących do gminy Gródek nad Dunajcem:

Zapraszamy do udziału w konsultacjach "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok".

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem ogłasza przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w miejscowościach Rożnów, Jelna, Bartkowa - Posadowa, Lipie, Tropie, Przydonica.