Przejdź do stopki

Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 72/2019 Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 23 kwietnia 2019 r. WYKAZ Nasz znak .PRN.6850.2_W.2019                      &n

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bartkowa-Posadowa w Gminie Gródek nad Dunajcem zamieszczono pod linkiem...................................

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem ogłasza konkurs na nabór partnera do realizacji projektu w ramach mikroprojektu Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem informuje, że 11 marca 2019 roku ogłoszone zostało 6 ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z treścią ogłoszeń stanowiących załącznik do niniejszej informacji.

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn.zm.) Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gródek nad Dunajcem przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 5 lat

Fundacja Humaneo zachęca do wzięcia udziału w projekcie pn. "Młodzieżowa ścieżka zatrudnienia". Więcej informacji na załączonym plakacie..