Przejdź do stopki

Referat Planowania Budżetowego i Finansów

Treść

I. KIEROWNIK REFERATU

II. PRACOWNICY REFERATU

mgr Marta Konicka – podinspektor ds. księgowości budżetowej

Dane kontaktowe:

Zadania i kompetencje:

 • prowadzenie spraw z zakresu rachunkowości i księgowości budżetowej Urzędu Gminy i budżetu Gminy
 • realizacja wszystkich  rachunków gotówkowych i bezgotówkowych Urzędu,
 • rozliczanie podatku Vat, oraz podatku dochodowego osób fizycznych od realizowanych rachunków za roboty , usługi , inkaso.
Patrycja Jagódka – podinspektor ds. księgowości budżetowej

Dane kontaktowe:

Zadania i kompetencje:

 • prowadzenie księgowości budżetowej analitycznej  Urzędu i budżetu Gminy,
 • prowadzenie księgowości syntetycznej Urzędu i budżetu Gminy ,
 • sporządzenie sprawozdawczości budżetowej Urzędu i Budżetu Gminy.
mgr Janina Rogalska – inspektor - ds. księgowości placówek oświatowych

Dane kontaktowe:

 

Zadania i kompetencje:

 • prowadzenie spraw z zakresu głównego księgowego placówek oświatowych,
 • prowadzenie całości spraw w zakresie sporządzania i rozliczania dokumentacji płacowej pracowników placówek oświatowych (listy płac wynagrodzeń , zasiłki chorobowe, macierzyńskie chorobowe i inne) - dotyczy placówek: Szkoła Muzyczna, Szkoły Podstawowe w Lipiu , Roztoce Brzeziny, Siennej i Zespół Szkół w Jelnej).
 • prowadzenie całości spraw w zakresie sporządzania i rozliczania dokumentacji płacowej pracowników Urzędu Gminy
 • rozliczenia z  tytułu podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego pracowników w/w  jednostek.
mgr Halina Oszczepalska – inspektor ds. księgowości

Dane kontaktowe:

 • pokój nr 6
 • tel. 18 440 10 35 wewn. 39

Zadania i kompetencje:

 • prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych Urzędu Gminy w księgach inwentarzowych,
 • rozliczanie wyników inwentaryzacji  majątku,
 • weryfikacja sald kont aktywów i pasywów Urzędu i Budżetu Gminy
 • prowadzenie analityki kosztów realizowanych inwestycji
mgr Lucyna Małek – inspektor

Dane kontaktowe:

Zadania i kompetencje:

 • prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych jednostek oświatowych w księgach inwentarzowych,
 • rozliczanie wyników inwentaryzacji  majątku jednostek oświatowych,
 • weryfikacja sald kont aktywów i pasywów jednostek oświatowych
 • prowadzenie i rozliczanie ZFSS jednostek oświatowych
mgr Agata Porębska – inspektor ds. sporządzania wynagrodzeń placówek oświatowych

Dane kontaktowe:

Zadania i kompetencje:

 • prowadzenie całości spraw w zakresie sporządzania i rozliczania dokumentacji płacowej pracowników placówek oświatowych (listy płac wynagrodzeń , zasiłki chorobowe, macierzyńskie chorobowe i inne ) - dotyczy placówek : Zespołu Szkół w Gródku nad Dunajcem , Podole Górowa , Przydonica i Rożnów,
 • rozliczenia z  tytułu podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego pracowników w/w jednostek.
Grażyna Rams – inspektor ds. księgowości placówek oświatowych

Dane kontaktowe:

Zadania i kompetencje:

 • prowadzenie spraw z zakresu rachunkowości i księgowości budżetowej wszystkich placówek oświatowych gminy,
 • realizacja rachunków gotówkowych i bezgotówkowych poszczególnych jednostek oświatowych ,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych , ewidencja syntetyczna , analityczna  i sporządzanie sprawozdań  placówek oświatowych.
Bernadeta Mrzygłód – inspektor, kasjer

Dane kontaktowe:

 • pokój nr 2 (kasa)
 • tel. 18 440 10 35 wewn. 11

Zadania i kompetencje:

 • prowadzenie kasy Urzędu Gminy , Ośrodka Pomocy Społecznej i placówek oświatowych Gminy Gródek nad Dunajcem.
 • sporządzenie sprawozdawczości budżetowej Urzędu i Budżetu Gminy.