Przejdź do stopki

  Znak: PPOŚ.6220.2.2020                           Gródek nad Dunajcem, dnia 30.06.2021 r.   O G Ł O S Z E N I E   W nawiązaniu do

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, przeznaczonych do użyczenia w roku 2021 i następnych – wg stanu wymienionego w wykazie nr PRN.6850.III.03.2021

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/2021 Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 9 marca 2021 r. WYKAZ Nasz znak .PRN.6850.1_W.2021                        

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem ogłasza, że: do dnia 10 lutego 2021r. podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych a realizujące zadania gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu mogą ubiegać się w formie pisemnej poprzez złożenie oferty o dotację na realizację tych zadań.