Przejdź do stopki

OCHRONA POWIETRZA

Treść

 

 

 

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE – treść programu oraz załączniki: 
PROGRAM PRIORYTETOWY CZYSTE POWIETRZE 2023

ZAŁ 2 PPCP koszty kwalifikowane część 1 Programu

ZAŁ 2a PPCP koszty kwalifikowane część 2 Programu

ZAŁ 2b PPCP koszty kwalifikowane część 3 Programu

 

 

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO – treść uchwały antysmogowej:
https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2169168,uchwala-nr-lix84222-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-26-wrzesnia-2022-r-w-sprawie-zmiany-uch.html

https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/

 

https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa

https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/malopolska/

 

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKU - deklaracja źródeł ciepła i źródeł spalania paliw:
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

 

BAZA INWENTARYZACJI OGRZEWANIA BUDYNKÓW W MAŁOPOLSCE – ankieta dotycząca rodzaju stosowanego ogrzewania, paliwa, termomodernizacji:

- pismo przewodnie 

ankieta