Przejdź do stopki

OCHRONA POWIETRZA

Treść

 

 

 

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE – treść programu oraz załączniki: 
https://portal.wfos.krakow.pl/wymagana-dokumentacja

https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/

https://czystepowietrze.gov.pl/

 

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO – treść uchwały antysmogowej: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1283900,uchwala-nr-xxxii45217-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-23-styczna-2017-r-w-sprawie-wprowadze.html

https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa

https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/malopolska/

 

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKU - deklaracja źródeł ciepła i źródeł spalania paliw:
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

 

BAZA INWENTARYZACJI OGRZEWANIA BUDYNKÓW W MAŁOPOLSCE – ankieta dotycząca rodzaju stosowanego ogrzewania, paliwa, termomodernizacji:

- pismo przewodnie 

ankieta