Przejdź do stopki

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Treść

I. KIEROWNIK REFERATU

mgr Renata Rybska

Dane kontaktowe:

Zadania i kompetencje:

 • kierowanie pracą referatu
 • prowadzenie spraw z zakresu udzielania zamówień publicznych
 • przygotowanie i realizacja zadań z zakresu inwestycji i remontów

II. PRACOWNICY REFERATU

mgr inż. Paweł Konicki - inspektor ds. dróg gminnych

Dane kontaktowe:

Zadania i kompetencje:

 • przygotowanie i realizacja zadań z zakresu inwestycji i remontów na drogach gminnych
 • przygotowanie i koordynacja zimowego utrzymania dróg
 • bieżące utrzymanie dróg
 • przeglądy gwarancyjne na drogach gminnych
mgr Patrycja Kmak                 - inspektor ds. pozyskiwania funduszy

Dane kontaktowe:

Zadania i kompetencje:

 • poszukiwanie możliwości pozyskiwania pozabudżetowych źródeł finansowania
 • przygotowanie oraz składanie wniosków o dofinansowanie
 • rozliczanie otrzymanych środków
mgr  inż. Mariusz Baziak - inspektor ds. inwestycji

Dane kontaktowe:

Zadania i kompetencje:

 • realizacja inwestycji komunalnych 
 • poszukiwanie możliwości pozyskiwania pozabudżetowych źródeł finansowania
 • przygotowanie oraz składanie wniosków o dofinansowanie
 • rozliczanie otrzymanych środków