Przejdź do stopki

Spis telefonów/e-mail

Treść

Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem
Gródek nad Dunajcem 54
33-318 Gródek nad Dunajcem
tel. 18 440 10 35, 18 441 62 87
fax. 18 440 10 35 w. 20
e-mail: gmina@gminagrodek.pl

Spis telefonów/e-mail

Lp

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Numer telefonu (wewnętrzny)

Adres e-mail

1

Józef Tobiasz

Wójt Gminy

--

wojt@gminagrodek.pl

2 Edyta Brongiel

Z-ca Wójta Gminy

26

wicewojt@gminagrodek.pl

3

Paulina Furtak

Sekretarz

30

sekretarz@gminagrodek.pl

         

5

Małgorzata Basta

Zastępca Kierownika USC

18

usc@gminagrodek.pl,

mbasta@gminagrodek.pl

6

Teresa Biel

Inspektor

22

tbiel@gminagrodek.pl

7 Janina Jasińska inspektor 34 jjasinska@gminagrodek.pl
         

9

Bugański Andrzej

referent

32

abuganski@gminagrodek.pl

10

 

   

 

11

Czul Lesław

Kierownik Referatu PRN

22

lczul@gminagrodek.pl

podatki@gminagrodek.pl

12

Drozd Ewa

główny specjalista

33

edrozd@gminagrodek.pl

13

Dumana Bernadeta

inspektor

19

bdumana@gminagrodek.pl

14

Gołąb Cecylia

Inspektor

19

cgolab@gminagrodek.pl

15

Katarzyna Górska

referent

31

kgorska@gminagrodek.pl

16 Marta Konicka   15 mkonicka@gminagrodek.pl
         

18

Konicki Paweł

inspektor

34

pkonicki@gminagrodek.pl

19

Koterla Robert

Inspektor

18

rkoterla@gminagrodek.pl

20

Magdalena Magiera

referent

23

mmagiera@gminagrodek.pl

21

Małek Lucyna

--

12

lmalek@gminagrodek.pl

22

Mlyczyńska Danuta

Inspektor

19

dmlyczynska@gminagrodek.pl

23

Mrzygłód Bernadeta

Inspektor

11

---

24

Rams Grażyna

Inspektor

12

godelga@gminagrodek.pl

25

Oszczepalska Halina --- 39 hoszczepalska@gminagrodek.pl

26

Rogalska Janina

inspektor

14

jrogalska@gminagrodek.pl

27

Rybska Renata Kierownik Referatu IZP 34 rrybska@gminagrodek.pl
  Porębska Agata inspektor 14 aporebska@gminagrodek.pl
         
       


 

31

Szczygieł Bożena

Skarbnik

15

bszczygiel@gminagrodek.pl

32

Mateja Maciej

referent

23

mmateja@gminagrodek.pl

33

Wolak Andrzej

Kierownik Referatu PPOS

32

ppos@gminagrodek.pl,

awolak@gminagrodek.pl

34

Wolak Marek

Inspektor

18

mwolak@gminagrodek.pl

35 Waldemar Ziętek radca prawny