Spis telefonów/e-mail

Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem
Gródek nad Dunajcem 54
33-318 Gródek nad Dunajcem
tel. 18 440 10 35, 18 441 62 87
fax. 18 440 10 35 w. 20
e-mail: gmina@gminagrodek.pl

Spis telefonów/e-mail

Lp

Nazwisko i imię

Stanowisko

Numer telefonu (wewnętrzny)

Adres e-mail

1

Tobiasz Józef

Wójt Gminy

--

wojt@gminagrodek.pl

2 Edyta Brongiel

Z-ca Wójta Gminy

30

wicewojt@gminagrodek.pl

3

Furtak Paulina

Sekretarz

30

sekretarz@gminagrodek.pl

         

5

Basta Małgorzata

Zastępca Kierownika USC

18

usc@gminagrodek.pl,

mbasta@gminagrodek.pl

6

Biel Teresa

Inspektor

22

tbiel@gminagrodek.pl

7 Baziak Mariusz inspektor 34 mbaziak@gminagrodek.pl
         

9

Bugański Andrzej

referent

32

abuganski@gminagrodek.pl

10

Cepiga Edyta

inspektor

34 lub 39

ecepiga@gminagrodek.pl

11

Czul Lesław

Kierownik Referatu PRN

22

lczul@gminagrodek.pl

prn@gminagrodek.pl

12

Drozd Ewa

główny specjalista

33

edrozd@gminagrodek.pl

13

Dumana Bernadeta

referent

16

bdumana@gminagrodek.pl

14

Gołąb Cecylia

Inspektor

19

cgolab@gminagrodek.pl

15

Karolina Górska

referent

31

kgorska@gminagrodek.pl

16

Karnafał Celina

inspektor

15

ckarnafal@gminagrodek.pl

17

Kasprzyk Barbara

Inspektor

33

bkasprzyk@gminagrodek.pl

18

Konicki Paweł

inspektor

34

pkonicki@gminagrodek.pl

19

Koterla Robert

Inspektor

18

rkoterla@gminagrodek.pl

20

Maj Lidia

Inspektor

23

lmaj@gminagrodek.pl

21

Małek Lucyna

--

12

lmalek@gminagrodek.pl

22

Mlyczyńska Danuta

Inspektor

19

dmlyczynska@gminagrodek.pl

23

Mrzygłód Bernadeta

Inspektor

11

---

24

Rams Grażyna

Inspektor

12

godelga@gminagrodek.pl

25

Oszczepalska Halina --- 39 hoszczepalska@gminagrodek.pl

26

Rogalska Janina

inspektor

14

jrogalska@gminagrodek.pl

27

Rybska Renata Kierownik Referatu IZP 34 rrybska@gminagrodek.pl
         
         

30

Sułkowski Stanisław

Radca Prawny

30


---

31

Szczygieł Bożena

Skarbnik

15

bszczygiel@gminagrodek.pl

32

Śliwa Teresa

Inspektor

23

tsliwa@gminagrodek.pl

33

Wolak Andrzej

Kierownik Referatu PPOS

32

ppos@gminagrodek.pl,

awolak@gminagrodek.pl

34

Wolak Marek

Inspektor

18

mwolak@gminagrodek.pl