Mieszkania komunalne

Zarządzenie nr 2/2104 - "Regulamin porządku domowego, zasad współżycia społecznego mieszkańców i użytkowania lokali najmu w budynkach znajdujących się w zasobie Gminy Gródek nad Dunajcem"

Załączniki