Przejdź do stopki

ZAŁATW SPRAWĘ

Treść

I. PLAN PRZESTRZENNY:
  1. Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (*.zip)

  2. Wniosek o wydanie zaświadczenia  z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 48 lub 71 Prawo budowlane) (*.zip)

  3. Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (*.zip)

II. OCHRONA ŚRODOWISKA:

1. Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew lub krzewów

a. Procedura

b. Wniosek (*.doc)

2. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

a. Procedura

b. Formularz zgłoszenia (*.doc)

3. Informacja o odszkodowaniach za szkody wyrządzone przez bobry

a. Informacja

b. Wniosek (*.doc)

4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

a. Informacja

b. Wniosek (*.doc)

III. NIERUCHOMOŚCI:

1. Numeracja porządkowa nieruchomości

a. Procedura

b. Wniosek (*.doc)

IV. TURYSTYKA:

1. Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi

V. PODATKI:

1. Deklaracje i informacje podatkowe

2. Podatek od nieruchomości

3. Podatek od środków transportu

4. Podatek leśny

6. Podatek rolny

6. Opłata miejscowa