Przejdź do stopki

Plany i strategie

Treść

I. PLANY ROZWOJU ZBIORNIKÓW WODNYCH (ROŻNOWSKIEGO i CZCHOWSKIEGO)
 1. UCHWAŁA NR XXXII/207/2016 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Zbiornika Czchowskiego na lata 2016-2020”
 2. UCHWAŁA NR XXXII/206/2016 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Zbiornika Rożnowskiego na lata 2016-2020”
II. OCHRONA ŚRODOWISKA
 1. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM
 2. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM NA LATA 2010 - 2013 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2017
 3. PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM NA LATA 2010 – 2014 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2018
 4. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM NA LATA 2010 - 2013 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2017
 5. PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA LATA 2010 - 2032 DLA GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM
 6. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM NA LATA 2010 - 2032
III. Strategia Rozwoju Gminy Gródek nad Dunajcem na lata 2013-2020
 1. Uchwała nr XXXIII/198/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Gminy Gródek nad Dunajcem na lata 2013-2020

IV. Plany odnowy miejscowości:

Bartkowa - Posadowa

 1. Uchwała nr XXX/235/2009 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bartkowa-Posadowa

 2. Uchwała nr XXXIV/ 253/ 2009 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 16 września 2009 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XXX/235/2009 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości  Bartkowa - Posadowa

 

Gródek nad Dunajcem

 1. UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gródek nad Dunajcem na lata 2008-2015
   

Lipie

 1. UCHWAŁA NR XXXVIII/244/2013 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Lipie na lata 2013-2020”

 

Przydonica

 1. UCHWAŁA NR V/21/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przydonica na lata 2008-2015
 2. UCHWAŁA NR XXXVII/234/2013 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/21/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Przydonica na lata 2008-2015”

 

Roztoka-Brzeziny

 1. UCHWAŁA NR XXXIX/298/2010 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Roztoka – Brzeziny na lata 2009-2016
 2. UCHWAŁA NR XXXVIII/246/2013 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/332/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/298/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Roztoka-Brzeziny na lata 2009-2016”
   

Rożnów

 1. UCHWAŁA NR XXXVI/225/2013 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Rożnów na lata 2008-2015”

Strategia Rozwoju Gminy Gródek nad Dunajcem na lata 2021-2030

Pliki