Przejdź do stopki

Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Podolu - Górowej w gminie Gródek nad Dunajcem

Treść

Gmina Gródek nad Dunajcem realizuje projekt pn.:

„Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Podolu - Górowej w gminie Gródek nad Dunajcem”

współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.3.2, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace termomodernizacyjne w budynku Szkoły Podstawowej, zaplanowany w projekcie zakres robót obejmuje termomodernizację budynku poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych w budynku:

- docieplenie cokołu styropianem,

- docieplenie przy ścianie fundamentowej styropianem,

- docieplenie dachu wełną mineralną;

ponadto:

- wymianę istniejących okien i drzwi,

- wymiana kotłów na nowy kocioł gazowy kondensacyjny (z kompletnym osprzętem), montaż zaworów termostatycznych elektronicznych, montaż przyrządów pomiarowych – licznika ciepła i ciepłej wody,

- wymianę oświetlenia na energooszczędne LED w budynku

- montaż instalacji fotowoltaicznej

 

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza w gminie Gródek nad Dunajcem poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery, zwiększenie efektywności energetycznej budynków oraz wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez realizację celów bezpośrednich jakie wynikały z analizy problemów i potrzeb beneficjentów. Cele te przedstawiają się następująco:

1. Efektywne wykorzystanie energii cieplnej,

2. Obniżenie kosztów ogrzewania obiektów,

3. Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

4. Poprawa warunków użytkowania obiektów użyteczności publicznej.

 

Całkowita wartość projektu: 1 121 852,45 zł.

Wartość dofinansowania: 1 009 667,19 zł.

Wkład własny: 112 185,26 zł.