Przejdź do stopki

Plan przestrzenny

Treść

 

II. Wzory dokumentów:
 1. Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (*.zip)

 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia  z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 48 lub 71 Prawo budowlane) (*.zip)

 3. Wniosek o wydanie opinii o zgodności projektu podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (*.zip)

 4. WNIOSEK O ZMIANĘ PLANU: /files/files/WNiosek%20o%20zmian%C4%99%20planu%2C%20zmian%C4%99%20planu%20og%C3%B3lnego%2C%20uwagi%20z%20przyk%C5%82adami%20wype%C5%82nienia%285%29.zip

III.Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem:
 1. Uchwala Nr XXXIV/205/2005 Rady Gminy Gródek Nad Dunajcem z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gródek n/Dunajcem  
  (Dz. U. Woj. Małopolskiego z dn. 16.02.2006 r. nr 84 poz. 535)

  *CZĘŚĆ I - PDF
  *CZĘŚĆ II - PDF
  *CZĘŚĆ III - PDF

  -----------------------------
  * PLIK GRAFICZNY - JPG
  * PLIK GRAFICZNY - PDF
 2. Uchwała Nr XVIII/143/2008 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 14 maja 2008 r.w  sprawie:  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego we wsi Gródek nad Dunajcem - dot. dz. ew. nr 159/33 w m. Gródek nad Dunajcem
  (Dz. U. Woj. Małopolskiego z dn. 19.06.2008r. nr 425 poz.2751)
 3. Uchwała Nr XXI/164/2008 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 17 września 2008 r. w sprawie  zmiany  "Miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Gródek  nad  Dunajcem" - dot. dz. ew. nr 82/3 w m. Jelna oraz 168/1 w m. Przydonica
  (Dz. U. Woj. Małopolskiego z dn. 17.10.2008r. nr 654 poz. 4455)
 4. Uchwała Nr XXIX/234/2009 r. Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 15 kwietnia 2009 r. w  sprawie  zmiany  "Miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Gródek  nad  Dunajcem" - dot. dz. ew. nr 31/3 oraz 31/5 w m. Zbyszyce
  (Dz. U. Woj. Małopolskiego z dn. 18.05.2009 r.,  nr 272  poz.1975)
 5. Uchwała XL/306/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 24 marca 2010 r.  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gródek nad Dunajcem- dot. dz. ew. nr 241/1 w m. Podole-Górowa oraz nr 148 w m. Sienna
 6. Uchwała III/10/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gródek nad Dunajcem - dot. dz. ew. nr 19/6 w m. Zbyszyce
 7. Uchwała Nr XX/120/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 22 lutego 2012 r.  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy Gródek nad Dunajcem - dot. dz. ew. nr 387 w m. Tropie
  (Dz. U. Woj. Małopolskiego z dn. 15.03.2012r., poz. 1111)
 8. Uchwała Nr XXIX/166/2012  Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia z dnia 10 października 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy Gródek nad Dunajcem - dot. dz. ew. nr 62, 63, 68 i 80/9  w m. Rożnów
  (Dz. U. Woj. Małopolskiego z dn. 23.10.2012r., poz. 5206)
 9. Uchwała Nr XXXI/185/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia z dnia 28 listopada 2012 r.  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy Gródek nad Dunajcem - dot. dz. ew. nr 181 w m. Rożnów
  (Dz. U. Woj. Małopolskiego z dn. 14.12.2012r., poz. 7306)
 10. Uchwała Nr XXXV/219/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 lutego 2013 r.  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem - dot. dz. ew. nr 221/1 w m. Rożnów
  (Dz. U. Woj. Małopolskiego z dn. 01.03.2013r., poz. 1766)
 11. Uchwała Nr  XXXVIII/241/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 kwietnia 2013 r.  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sienna - Gmina Gródek nad Dunajcem - dot. dz. ew. 259 i 1/48 w m. Sienna (obręb Zbyszyce)
  (Dz. U. Woj. Małopolskiego z dn. 03.06.2013r., poz. 3748)
 12. Uchwała Nr  XXXIX/253/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 maja 2013 r.  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem - dot. dz. ew. 52 i 53 w m. Rożnów
  (Dz. U. Woj. Małopolskiego z dn. 20.06.2013r., poz. 4123)
 13. Uchwała Nr XLVII/280/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem -  dot. ustaleń dla strefy rolniczo-leśnej
  (Dz. U. Woj. Małopolskiego z dn. 16.12.2013r., poz. 7578)
 14. Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Gródku nad Dunajcem – Gmina Gródek nad Dunajcem – dot. zmiany części tekstowej
  (Dz. U. Woj. Małopolskiego z dn. 19.02.2015r., poz. 887)
 15. Uchwała Nr XLII/295/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 października 2017 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Gródku nad Dunajcem – Gmina Gródek nad Dunajcem – dot. część działki  nr  ew.  260/4  oraz  działki  nr  ew.  260/3,  260/5,  10/2,  259/1,  259/2,  260/1,  261/1,  261/2  oraz  11/4 w m. Gródek nad Dunajcem
  (Dz. U. Woj. Małopolskiego z dn. 29.11.2017r., poz. 7769)
IV. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem (uchwalone w 2000 r. - obecnie nieaktualne:
 1. Inwentaryzacja i kierunki rozwoju infrastruktury technicznej

 2. Kierunki zagospodarowania przestrzennego

 3. Ustalenia studium - wnioski końcowe

Dnia 09 listopada 2021 roku Rada Gminy Gródek nad Dunajcem przyjęła uchwałę nr XLII/295/2021 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM Z DNIA 9 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem

Z treścią uchwały można zapoznać się pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem,a,2016057,uchwala-nr-xlii2952021-rady-gminy-grodek-nad-dunajcem-z-dnia-9-listopada-2021-roku-w-sprawie-uchwale.html

 

V. Obszary, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi
 1. Uchwała nr XLVII/370/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się na warunkach określonych w art.13 a, ust.2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
  (Dz. U. Woj. Małopolskiego z dn. 28.12.2010 r. nr 711 poz. 6072)
 2. Uchwała nr XLVII/371/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie sprawie wyznaczenia obszarów, wpisanych do rejestru, o którym mowa w art.13b ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu na których obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków, kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia
  (Dz. U. Woj. Małopolskiego z dn. 28.12.2010 r. nr 711 poz. 6073)

Pliki

ZBIORCZY_gml_MPZP.xml 234.06 KB
ZBIORCZY_gml_MPZP.xml.sig 2.56 KB
ZBIORCZY_GML_STUDIUM.xml 102.19 KB