• UWAGA!!! W związku ze zwiększeniem zachorowań na koronawirusa w powiecie nowosądeckim informujemy, że od 15.07.2020 r. ponownie wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Podania proszę wkładać do przygotowanych pojemników na dokumenty, wystawionych przed Urzędem Gminy. Jeśli niezbędna jest wizyta w urzędzie, w szczególności w sprawach dotyczących stanu cywilnego, dowodów osobistych lub spraw dot. podatków i opłat - zachęcamy do uprzedniego umówienia się.

Gmina w liczbach - liczba mieszkańców

Liczba mieszkańców wg MIEJSCOWOŚCI z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem
- stan na dzień 31 grudnia 2015r.

 

Lp Miejscowość Ilość mieszkańców
na dzień 31 grudnia 2014 roku na dzień 31 grudnia 2015 roku
1 Bartkowa - Posadowa 1 256 1 267
2 Bujne 115 119
3 Gródek nad Dunajcem 748 747
4 Jelna 709 705
5 Lipie 369 377
6 Podole-Górowa 713 708
7 Przydonica 1 433 1 443
8 Roztoka - Brzeziny 651 651
9 Rożnów 1 977 1 979
10 Sienna 459 455
11 Tropie 566 563
12 Zbyszyce 311 312
--- Razem: 9 307 9 326

 

Liczba mieszkańców wg SOŁECTW z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem
- stan na dzień 31 grudnia 2015r.

 

Lp Solectwo Ilość mieszkańców
na dzień 31 grudnia 2014 roku na dzień 31 grudnia 2015 roku
1 Bartkowa - Posadowa 1 256 1 267
2 Bujne 115 119
3 Gródek nad Dunajcem 748 747
4 Jelna 554 557
5 Jelna Działy 189 183
6 Lipie 361 369
7 Podole-Górowa 713 708
8 Przydonica 1 203 1 214
9 Przydonica Glinik 204 202
10 Roztoka - Brzeziny 651 651
11 Rożnów 1 977 1 979
12 Sienna 459 455
13 Tropie 566 563
14 Zbyszyce 311 312
--- Razem: 9 307 9 326