Przejdź do stopki

Raport z konsultacji społecznych dotyczących dokumentu "Gminny Program Rewitalizacji Gminy Gródek nad Dunajcem na lata 2017-2022".

Raport z konsultacji społecznych dotyczących dokumentu "Gminny Program Rewitalizacji Gminy Gródek nad Dunajcem na lata 2017-2022".

W ślad za obwieszczenie Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 stycznia 2017r. zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje będą prowadzone w okresie od 21.01.2017 r. do 21.02.2017 r.

W ślad za obwieszczeniem Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 stycznia 2017 r. zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gródek nad Dunajcem na lata 2017 –2022. Konsultacje będą prowadzone w okresie od 21.01.2017 r. do 21.02.2017 r.

Szanowni Państwo. Trwają prace nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Gródek nad Dunajcem na lata 2017-2022. Istotną częścią tego dokumentu jest lista planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W związku z powyższym, zwracam się do Wszystkich Mieszkańców oraz podmiotów z obszaru objętego rewitalizacją z prośbą o aktywny udział i zgłaszanie propozycji, projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych...