Przejdź do stopki

Zaproszenie do zgłaszania propozycji projektów do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gródek nad Dunajcem

Szanowni Państwo. Trwają prace nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Gródek nad Dunajcem na lata 2017-2022. Istotną częścią tego dokumentu jest lista planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W związku z powyższym, zwracam się do Wszystkich Mieszkańców oraz podmiotów z obszaru objętego rewitalizacją z prośbą o aktywny udział i zgłaszanie propozycji, projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych...