Przejdź do stopki

Raport z konsultacji społecznych

Treść

Raport z konsultacji społecznych dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Raport z konsultacji społecznych dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.