Przejdź do stopki

Zapraszamy do konsultacji Gminnego Programu Rewitalizacji...

Treść

W ślad za obwieszczeniem Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 stycznia 2017 r. zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gródek nad Dunajcem na lata 2017 –2022. Konsultacje będą prowadzone w okresie od 21.01.2017 r. do 21.02.2017 r.

W ślad za obwieszczeniem Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia  13 stycznia  2017 r. zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gródek nad Dunajcem na lata 2017–2022.

Konsultacje będą prowadzone w okresie od 21.01.2017 r. do 21.02.2017 r.

Konsultacje społeczne projektu GPR prowadzone będą w następujących formach:

1. Zbierania uwag w postaci elektronicznej oraz papierowej w terminie od  21 stycznia 2017 r. do 21 lutego 2017r. z wykorzystaniem formularza uwag udostępnionego: na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gródek nad Dunajcem (http://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem/) oraz na portalu gminy Gródek nad Dunajcem www.gminagrodek.pl) oraz z wykorzystaniem serwisu ankietka.pl, a także w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem  w pokoju numer 5 w dniach i godzinach pracy urzędu.

Uzupełnione formularze konsultacyjne mogą być dostarczone:

- drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@gminagrodek.pl

- drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 54;

- do Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem  (Dziennik Podawczy lub pokój numer 5) w dniach i godzinach pracy urzędu.

2. Badań sondażowych w formie ankiet CAWI, w terminie 21 stycznia 2017 r. do 21 lutego 2017r.  Ankieta dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gródek nad Dunajcem (http://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem/) oraz na portalu Gminy Gródek nad Dunajcem www.gminagrodek.pl,) oraz w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem  w pokoju numer 5 w dniach i godzinach pracy urzędu.

Uzupełnione ankiety mogą być dostarczone:

- drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@gminagrodek.pl,

- drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 54;

- do Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem  (Dziennik Podawczy lub pokój numer 5) w dniach i godzinach pracy urzędu