Przejdź do stopki

Raport z konsultacji społecznych

Treść

Raport z konsultacji społecznych dot. wyznaczenia obszaru do rewitalizacji i zdiagnozowanie jego problemów

Raport z konsultacji społecznych dot. wyznaczenia obszaru do rewitalizacji i zdiagnozowanie jego problemów.

 

Pliki