Przejdź do stopki

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji - KONSULTACJE

Treść

Zgodnie z obwieszczeniem Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem w dniach od 05.11.2016r. do 05.12.2016r. prowadzone są konsultacje społeczne w sprawie dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Zachęcamy do udziału.

Zgodnie z obwieszczeniem Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem w dniach od 05.11.2016r. do 05.12.2016r. prowadzone są konsultacje społeczne w sprawie dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Zachęcamy do udziału.

Konsultacje będą prowadzone w następujących formach:

  1. Zbierania uwag w postaci elektronicznej oraz papierowej w terminie od 5 listopada 2016 r. do 5 grudnia 2016 r. z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego udostępnionego: na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gródek nad Dunajcem (http://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem/) oraz na portalu gminy Gródek nad Dunajcem www.gminagrodek.pl) oraz w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem  w pokoju numer 5 w dniach i godzinach pracy urzędu. Uzupełnione formularze konsultacyjne mogą być dostarczone: drogą elektroniczną na adres e-mail: rrybska@gminagrodek.pl: drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 54; do Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem  (Dziennik Podawczy lub pokój numer 5) w dniach i godzinach pracy urzędu.
  2. Badań sondażowych w formie ankiet, w terminie od 5 listopada 2016 r. do 5 grudnia 2016 r. Ankieta dostępna będzie: na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gródek nad Dunajcem (http://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem/)  oraz na portalu gminy Gródek nad Dunajcem www.gminagrodek.pl) oraz w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem  w pokoju numer 5 w dniach i godzinach pracy urzędu. Uzupełnione ankiety mogą być dostarczone: drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@gminagrodek.pl: drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 54; do Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem  (Dziennik Podawczy lub pokój numer 5) w dniach i godzinach pracy urzędu
  3. Indywidualnych wywiadów pogłębionych z interesariuszami procesu rewitalizacji, w terminie od 02.11.2016 r.
  4. Warsztatów diagnostyczno-projektowych w terminie  16-11-2016 r. w Urzędzie Gminy w Gródku nad Dunajcem (sala posiedzeń) o godzinie 13:00,
  5. Spotkań konsultacyjnych z interesariuszami procesu rewitalizacji.

Szczegóły w Obwieszczeniu z dnia 28.10.2016r. i Obwieszczeniu z dnia 09.11.2016r.

W załączeniu projekt uchwały wraz z załącznikami oraz formularz uwag i ankieta.