Przejdź do stopki

Zapraszamy do konsultacji projektu uchwały dot. Komitetu Rewitalizacji

Treść

W ślad za obwieszczenie Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 stycznia 2017r. zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje będą prowadzone w okresie od 21.01.2017 r. do 21.02.2017 r.

W ślad za obwieszczenie Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 stycznia 2017r. zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje będą prowadzone w okresie od 21.01.2017 r. do 21.02.2017 r.

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji prowadzone będą w następujących formach:

  1. Zbierania uwag w postaci elektronicznej oraz papierowej w terminie od  21 stycznia 2017 r. do 21 lutego 2017 r. z wykorzystaniem formularza uwag udostępnionego: na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gródek nad Dunajcem (http://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem/) oraz na portalu gminy Gródek nad Dunajcem www.gminagrodek.pl) oraz z wykorzystaniem serwisu ankietka.pl a także w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem  w pokoju numer 5 w dniach i godzinach pracy urzędu. Uzupełnione formularze konsultacyjne mogą być dostarczone: drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@gminagrodek.pl: drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 54; do Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem  (Dziennik Podawczy lub pokój numer 5) w dniach i godzinach pracy urzędu.
  2. Badań sondażowych w formie ankiet, w terminie od 21 stycznia 2017 r. do 21 lutego 2017 r.  Ankieta dostępna będzie: na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gródek nad Dunajcem (http://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem/)  oraz na portalu gminy Gródek nad Dunajcem www.gminagrodek.pl) oraz w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem  w pokoju numer 5 w dniach i godzinach pracy Urzędu.. Uzupełnione ankiety mogą być dostarczone: drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@gminagrodek.pl : drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 54; do Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem (Dziennik Podawczy lub pokój numer 5) w dniach i godzinach pracy Urzędu.