Przejdź do stopki

Wójt gminy Gródek nad Dunajcem zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art.11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie projektu „ Program opieki nad zwierzętami ”. Konsultację będą trwały przez 21 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia.

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn.zm.) Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gródek nad Dunajcem przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” działająca na terenie gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich...

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490 ze zm.), Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości Informację o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości...

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem działając zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.(Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Tropie dz. 143/1).

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem informuje, o zamiarze przebudowy dróg gminnych nr 290613K i 290614K i możliwości zgłaszania w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia przedmiotowej informacji zainteresowania udostępnieniem kanałów technologicznych przebudowywanych odcinków dróg.