Przejdź do stopki

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Treść

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszono przetarg na sprzedaż następującej nieruchomości gruntowej zabudowanej....

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem

 

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz

w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszono przetarg na sprzedaż następującej nieruchomości gruntowej zabudowanej:

 

a) położonej w Rożnowie, oznaczonej nr 231/4, zapisanej w KW: NS1S/00065977/5; o powierzchni 0,56 ha, cena wywoławcza 375000,00 zł (słownie trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), wadium: 75000 zł,

 

Przetarg odbędzie się w dniu 27 września 2018 r. w siedzibie Sprzedającego Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem (Sala Narad). Początek o godz. 11:00

Wadium powinno zostać wpłacone do dnia 24 września 2018 r.

 

Informację o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz opublikowano w BIP.

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem tel. (18) 440 10 35 wew 22 (pokój nr 22).

Pliki

ogloszenie-126-I-przetarg.pdf 297.91 KB