Przejdź do stopki

Wynik przetargu na zbycie nieruchomości działka nr 143/1 obrębu Gródek nad Dunajcem

Treść

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490 ze zm.) Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Gródek nad Dunajcem, który odbył się w dniu 21 czerwca 2018 r.

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490  ze zm.), podaję do publicznej wiadomości:

Informację o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Gródek nad Dunajcem ,

 

który odbył się w dniu 21 czerwca 2018 r.  

w siedzibie Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54, sala nr 3

 

  1. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 143/1 o pow. 0,30 ha, położonej obrębie Tropie gm. Gródek nad Dunajcem, opisanej w księdze wieczystej nr NS1S/000132026/5

Powyższa nieruchomość jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego jako obszar : K63MNU-ZO, gdzie:

MNU -tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej o niskiej intensywności;

tereny strefy mieszkaniowo-usługowej w strefach o niekorzystnych warunkach geotechnicznych, oznaczone dodatkowym symbolem -ZO

Obszar 1210032-30 (osuwisko), z zastrzeżeniem, że nieruchomość powyższa straciła status budowlany – istnieje zakaz budowy na podstawie uchwały Rady Gminy z 10.11.2010 r.

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 7100,00 zł

 

                najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak

                liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 (brak wpłat wadium )

                liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

    nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

 

 

Wójt Gminy

/- /mgr inż. Józef Tobiasz