Przejdź do stopki

Wójt Gminy Grodek nad Dunajcem zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Gródek nad Dunajcem uchwały Nr XXXIII/218/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gródek nad Dunajcem...

Zawiadomienie Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem o zakończeniu postępowania i wydaniu postanowienia dotyczącego zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zagospodarowaniu otoczenia Jeziora Rożnowskiego na obszarze gminy Gródek nad Dunajcem – teren lokalizacji Bartkowa-Posadowa”.