Przejdź do stopki

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu aktywizacji zawodowej pn. Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym w ramach „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób mieszkańców Gmin Gródek nad Dunajcem”. Termin składania ofert upływa z dniem 7 sierpnia 2017 r. o godz. 15:00.

W dniach 7-11 sierpnia br. na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych /meble, wersalki, kanapy, fotele, sprzęt rtv i agd, komputery/ zużytych opon i przeterminowanych lekarstw.

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem działając zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Przypominamy rolnikom o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego za zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej. Wnioski można składać w terminie od 1 do 28 lutego 2017 r.

Wójt gminy Gródek nad Dunajcem zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art.11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie projektu „ Program opieki nad zwierzętami ”. Konsultację będą trwały przez 21 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia.

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem ogłasza konkurs ofert dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Termin składani ofert: 8 luty 2017 r.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomoc na operacje z zakresu: budowa i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.