Przejdź do stopki

Ogłoszenia o rokowaniach na zbycie nieruchomości

Treść

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszono II rokowania na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych rolnych niezabudowanych..

  1. Ogłoszenia o rokowaniach na zbycie nieruchomości (zarz. 119)

 

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszono II rokowania na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych rolnych niezabudowanych:

 

- dz. nr 46/2 o pow. 0,19 ha i 46/3 o pow. 0,30 ha, położonej w Jelna, objętej księgą wieczystą nr NS1S/00044545/2

-przeznaczone do sprzedaży, cena wywoławcza 28000,00 zł, zaliczka 3500,00 zł,

 

- dz. nr 114/11 o pow. 0,3005 ha, położonej w Zbyszycach, objętej księgą wieczystą nr NS1S/00133670/1

-przeznaczona do sprzedaży, cena wywoławcza 15600 zł, zaliczka 2000,00 zł,

 

Rokowania rozpoczną się w dniu 20 września 2018 r. w siedzibie Sprzedającego: Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem (Sala Narad):

o godz. 09.00 – (Zbyszyce),

o godz. 11.00 – (Jelna),

 

Informację o rokowaniach wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz opublikowano na stronie internetowej Urzędu oraz w BIP.

Dodatkowych informacji w sprawie rokowań udziela Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem tel. (18) 440 10 35 wew 22 (pokój nr 22).

 

  1. Ogłoszenia o I przetargu na sprzedaż nieruchomości (zarz. 120)

 

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości, że ma tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszono przetarg na sprzedaż następującej nieruchomości gruntowej rolnej niezabudowanej:

 

a/ dz. nr 15/1 o pow.0,3021 ha, położonej w Jelnej, objętej księgą wieczystą nr NS1S/00132890/2-przeznaczona do sprzedaży, cena wywoławcza 32000,00 zł, wadium 3000 zł,

 

Przetarg odbędzie się w dniu 20 września 2018 r. w siedzibie Sprzedającego:

Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem (Sala Narad) o godz. 13:00

Wadium powinno zostać wpłacone do dnia 17 września 2018 r.

 

Informację o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz opublikowano w BIP.

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem tel. (18) 440 10 35 wew 22 (pokój nr 22).

 

  1. Ogłoszenia o I przetargu na sprzedaż nieruchomości (zarz. 122)

 

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości, że ma tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszono przetarg na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych niezabudowanych:

 

a) położonej w  Bartkowej Posadowej, oznaczonej nr 384/3, zapisanej w KW nr NS1S/0094595/5 o powierzchni 0,37 ha, cena wywoławcza 42000,00 zł (słownie czterdzieści dwa tysiące złotych), wadium: 4000 zł,

b) położonej w Lipiu, oznaczonej nr 64/2, zapisanej w KW nr  NS1S/000132889/2 o powierzchni 0,23 ha, cena wywoławcza 25000,00 zł (słownie dwadzieścia pięć tysięcy złotych), wadium: 2500 zł,

c) położonej w  Przydonicy, oznaczonej nr 378/4, zapisanej w KW nr NS1S/00059678/4 o powierzchni 0,06 ha, cena wywoławcza 30000,00 zł (słownie trzydzieści tysięcy złotych), wadium: 3000 zł,

d) położonej w  Zbyszycach, oznaczonej nr 58, zapisanej w KW nr NS1S/0078268/6 o powierzchni 0,12 ha, cena wywoławcza 51000,00 zł (słownie pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), wadium: 5000 zł.

 

Przetargi odbędą się w dniu 21 września 2018 r. w siedzibie Sprzedającego Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem (Sala Narad). Początek o godz. 09:00

Wadium powinno zostać wpłacone do dnia 18 września 2018 r.

 

Informację o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz opublikowano w BIP.

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem tel. (18) 440 10 35 wew 22 (pokój nr 22).