Przejdź do stopki

Oferta MARR dla przedsiębiorców

Treść

W załączeniu oferta Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Zachęcamy do zapoznania się.

 

 

 

 

 

OFERTA

MAŁOPOLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

 

 

DORADZTWO W OBSZARZE HR

 

„Lider HR – zarządzanie zespołem wielopokoleniowym” - finansowanym ze środków EFS w ramach pomocy de minimis.

 

Działania w projekcie są ukierunkowane na:

 • zmniejszenie rotacji pracowników i kosztów z nią związanych,
 • rozwój kadry menadżerskiej,
 • zwiększenie motywacji pracowników,
 • poprawę atmosfery i efektywności pracy,
 • ograniczenie konfliktów międzypokoleniowych.

W Projekcie mogą wziąć udział Pracodawcy zatrudniający więcej niż 9 pracowników z terenu województwa małopolskiego oraz ich pracownicy.

 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!


 

DOFINANSOWANIE USŁUG ROZOWOJOWYCH

„Bony Sukcesu” – projekt doradczy, dający możliwość skorzystania ze specjalistycznego doradztwa realizowanego przez zewnętrzne firmy w zakresie np.:

 • zarządzania,
 • marketingu,
 • opracowania specjalistycznych dokumentów i procedur, itp.

 


 

AKTYWIZACJA ZAWODOWA

„Dobry Czas na Adaptację Do Zmian” – projekt dla Pracodawców i Pracowników, ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy lub odchodzących z rolnictwa, dzięki szkoleniom specjalistycznym, stażom zawodowym oraz innym formom wsparcia dostoswanych do indywidualnych potrzeb.

 

 

 

 

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI - konkurencyjne pożyczki:

 • od 10 tys. do 900 tys. zł dla firm działających nie dłużej niż 2 lata - na inwestycje
  w początkowej fazie biznesu,

 

 • od 10 tys. do 1 mln zł dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców na wydatki związane
  z prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej,

 

 • od 100 tys. do 3,2 mln zł na modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – dla Spółdzielni, Wspólnot Mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego oraz JST w zakresie budynków komunalnych.

 

 


 

 

DORADZTWO KOMERCYJNE – zindywidualizowane usługi doradcze w zakresie zakładania działalności gospodarczej, prowadzenia biznesu, pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, opracowania strategii w zakresie zdobywania rynków zagranicznych, optymalizacji kosztowej, rekrutacji, itp.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANE KONTAKTOWE:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

Departament Wsparcia Przedsiębiorczości

 

 

 

Punkt Informacyjny w Nowym Sączu

33-300 Nowy Sącz, ul. Zielona 27

tel. +48 728 937 443, 12 617 99 81

www.marr.pl

Punkt Informacyjny w Tarnowie

ul. Słoneczna 28-30, 33-100 Tarnów

tel. +48 785 056 870

www.marr.pl