Przejdź do stopki

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu "Dunajec" sp. z o.o.

Treść

Rada Nadzorcza Dunajec sp. z o.o. w Gródku nad Dunajcem ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu "Dunajec" sp. z o.o. w Gródku nad Dunajcem. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 11 października 2016 r., do godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem.

Rada Nadzorcza Dunajec sp. z o.o. w Gródku nad Dunajcem ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu "Dunajec" sp. z o.o. w Gródku nad Dunajcem.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia  11 października 2016 r., do godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 54 (pok. nr 3 – dziennik podawczy) lub listownie na w/w adres (decyduje data wpływu).

Szczególy konkursu w Regulaminie konkursu wraz z załącznikami.