Przejdź do stopki

IZP.272.1.58.2022 Odbudowa (translokacja) zabytkowej kapliczki w miejscowości Podole-Górowa w gminie Gródek n/Dunajcem

Treść

1. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)

2. Przedmiot zamówienia: Odbudowa (translokacja) zabytkowej kapliczki w miejscowości Podole-Górowa w gminie Gródek n/Dunajcem.

3. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@gminagrodek.pl (skan oferty wraz z załącznikami lub  dokumenty w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), w terminie do dnia 29 lipca 2022 r. do godziny 10.00.

4. Szczegóły postępowania w załącznikach.

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    zakończony