Przejdź do stopki

IZP.272.1.102.2021 Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Siennej w roku szkolnym 2021/2022

Treść

1. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (poniżej 30 000 EURO)
2. Przedmiot zamówienia: Dowóz uczniów do  Szkoły Podstawowej w Siennej w roku szkolnym 2021/2022
3. Miejsce i termin składania ofert:
3.1. Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 30.08.2021 r.  do godz. 11.00. w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54,  po. Nr 3 (dziennik podawczy).
4. Szczegóły postępowania w załącznikach.

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    zakończony