Przejdź do stopki

IZP.271.1.2022 Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Siennej

Treść

1. Znak sprawy: IZP.271.1.2022

2. Tryb postępowania: TRYB PODSTAWOWY (z możliwością prowadzenia negocjacji)

3. Rodzaj zamówienia: ROBOTY BUDOWLANE

4. Przedmiot zamówienia: Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Siennej

5. Sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, do dnia:

8 marca 2022 r., godz. 13:00.
15 marca 2022 r., godz. 13:00.
18 marca 2022 r., godz. 13:00.

23 marca 2022 r., godz. 13:00.


(Uwaga: pliki załącznika nr 4a - dokumentacja techniczna należy pobrać do jednego folderu, a następnie uruchomić plik z rozszerzeniem *.exe i wskazać miejsce rozpakowania plików). 

____________________________________________________________________

Kwota jaką zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia wynosi: 4.000.000,00 zł brutto

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    zakończony

Pliki

SWZ-IZP.271.1.2022.pdf 475.92 KB
Zał nr 6 - Wykaz osób.docx 40.35 KB
Zał nr 7 - Wzór umowy.pdf 369.51 KB