Przejdź do stopki

IZP.271.20.2021 Udzielenie kredytu długoterminowego

Treść

1. Znak sprawy: IZP.271.20.2021

2. Tryb postępowania: TRYB PODSTAWOWY (bez negocjacji)

3. Rodzaj zamówienia: USŁUGI

4. Przedmiot zamówienia: Udzielenie kredytu długoterminowego

5. Sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, do dnia:
1 grudnia 2021 r., godz. 13:00.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia: 334 728,00 zł

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    zakończony