Przejdź do stopki

IZP.271.11.2021 Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu do robotyki oraz pracowni językowych

Treść

1. Znak sprawy: IZP.271.11.2021

2. Tryb postępowania: TRYB PODSTAWOWY (bez negocjacji)

3. Rodzaj zamówienia: DOSTAWY

4. Przedmiot zamówienia: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, SPRZĘTU DO ROBOTYKI ORAZ PRACOWNI JĘZYKOWYCH

5. Sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, do dnia:
10 sierpnia 2021 r., godz. 14.00
11 sierpnia 2021 r., godz. 14:00

----------------------------------------------------------------------------------

Informacja o środkach przeznaczonych na sfinansowaniem
przedmiotu zamówienia (art. 222 ust. 4 PZP)

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie przedmiotu zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 447 635,17 zł, w tym:

    Część I - 361 931,39 zł
    Część II - 18 254,78 zł
    Część III - 67 449,00 zł

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    zakończony