ZAMÓWIENIA PUBLICZNE (powyżej 130.000 zł)

IZP.271.5.2021 Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego

Umieszczony: 08.03.2021, Status przetargu: zakończony,

1. Znak sprawy: IZP.271.5.2021

2. Tryb postępowania: TRYB PODSTAWOWY (bez negocjacji)

3. Rodzaj zamówienia: DOSTAWY

4. Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego

5. Sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, do dnia:
16 marca 2021 r., godz. 14:30.
19 marca 2021 r., godz. 14:30.
22 marca 2021 r., godz. 15.00
23 marca 2021 r., godz. 15.00
24 marca 2021 r., godz. 15.00

----------------------------------------------------------------------------------

Informacja o środkach przeznaczonych na sfinansowaniem
przedmiotu zamówienia (art. 222 ust. 4 PZP)

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie przedmiotu zamówienia zamierza przeznaczyć następujące kwoty:

Część I – sprzęt komputerowy: 361.931,00 zł
Część II – sprzęt multimedialny: 63.574,00 zł

 

Linki

Załączniki