Przejdź do stopki

Konsultacje projektu pn. Utworzenie transgranicznych centrów turystyki i rekreacji w Gminie Gródek nad Dunajcem i Gminie Lendak

Treść

Zachęcamy do udziału w partycypacji społecznej projektu pn. "Utworzenie transgranicznych centrów turystyki i rekreacji w Gminie Gródek nad Dunajcem i Gminie Lendak" planowanego do złożenia do dofinansowania ze środków programu INTERREG 2021-2027

Projekt planowany do realizacji w ramach środków  Programu INTERREG Polska – Słowacja na lata 2021-2027, priorytet: Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze

Tytuł projektu: Utworzenie transgranicznych centrów turystyki i rekreacji w Gminie Gródek nad Dunajcem i Gminie Lendak 


• Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest rozwój oferty turystyczno- rekreacyjnej na obszarze pogranicza polsko- słowackiego poprzez budowę kompleksowej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej w Gminie Gródek nad Dunajcem oraz Gminie Lendak. 


• Partnerzy projektu: Gmina Gródek nad Dunajcem (lider), Fundacja Horyzont360, Gmina Lendak (SK)


• Najważniejsze zadania dot. szczególnie zadań infrastrukturalnych

 

-Gmina Gródek nad Dunajcem: 

Uzupełnienie zagospodarowania przestrzeni przy Jeziorze Rożnowskim w miejscowości  Bartkowa Posadowa poprzez budowę placu wodnego wraz z zapleczem szatniowym, budynkiem technologicznym, zaplecze do foodtruck, montażem siłowni zewnętrznej oraz montażem małej architektury,

-Fundacja Horyzont360

Budowa centrum turystyczno rekreacyjnego w Gródku n. Dunajcem w tym: budowa basenu i plaży przy Jeziorze Rożnowskim; zieleń; mała architektura; budowa obiektu rekreacji z przeznaczeniem pod zaplecze socjalne, wypożyczalnię sprzętów wodnych, parkingi oraz część gastronomiczną. 

-Gmina Lendak (SK)

Budowa kładki pieszo - rowerowej łączącej ścieżki rowerowe pogranicza wraz z turystycznym zagospodarowaniem terenu gminy Lendak.

 

• interesariusze, czyli dla kogo jest projekt?

Mieszkańcy pogranicza

Turyści odwiedzający pogranicze


• obszar realizacji projektu: Gmina Gródek nad Dunajcem; Gmina Lendak 
• szacunkowy budżet: 4 mln euro
• planowany termin realizacji projektu: od II kw. 2024 do II kw. 2026
• termin na zgłaszanie uwag/pytań/sugestii: 14 dni kalendarzowych do dnia publikacji  tj. do dnia 26 września 2023  r. pisemnie na dziennik podawczy Urzędu Gminy lub mailem na adres: inwestycje@gminagrodek.pl
• kontakt w sprawie partycypacji: 18 440-10-35 w.34, inwestycje@gminagrodek.pl

 

 

- Załączniki:

1. Szkic dot. budowy infrastruktury w Gródku nad Dunajcem.

2. Szkic dot. budowy infrastruktury w Bartkowej – Posadowej – 2 szt.

3. Szkic dot. budowy infrastruktury w gminie Lendak.

4. Formularz pytań.