Przejdź do stopki

Otwarty konkurs ofert: Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym"

Treść

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu aktywizacji zawodowej pn. Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym w ramach „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób mieszkańców Gmin Gródek nad Dunajcem”. Termin składania ofert upływa z dniem 7 sierpnia 2017 r. o godz. 15:00.

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu aktywizacji zawodowej pn. Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym w ramach „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób mieszkańców Gmin Gródek nad Dunajcem”.
Termin składania ofert upływa z dniem 7 sierpnia 2017 r. o godz. 15:00.

Szczegółowe informacje o rodzajach zadań, wysokości środków przeznaczonych na ich realizację oraz inne szczegółowe informacje do pobrania poniżej.