Przejdź do stopki

IZP.272.1.19.2020 Nadzór inwestorski - Zagospodarowanie centrum miejscowości Bartkowa-Posadowa

Treść

1. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (poniżej 30 000 EURO)

2. Przedmiot zamówienia: Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi pn.: Zagospodarowanie centrum miejscowości Bartkowa-Posadowa poprzez budowę miejsc postojowych nad Jeziorem Rożnowskim

3. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 24.02.2020 r.  do godz. 09.00. w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54,  po. Nr 3 (dziennik podawczy).

4. Szczegóły postępowania w załącznikach.

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    zakończony