Przejdź do stopki

IZP.271.14.2019 Dostawa używanego samochodu pożarniczego

Treść

1. Znak sprawy: IZP.271.14.2019

2. Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY

3. Rodzaj zamówienia: DOSTAWY

4. Przedmiot zamówienia:  Dostawa używanego samochodu pożarniczego

5. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem
33-318 Gródek nad Dunajcem
Gródek nad Dunajcem 54
Dziennik Podawczy, pok. nr 3
w terminie do dnia 10.05.2019 r. do godz. 12:00

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    zakończony