Przejdź do stopki

IZP.272.1.46.2021_2 Budowa stoisk wystawowych oraz dostawa i montaż stolików piknikowych w ramach zagospodarowania centrum miejscowości Rożnów (II postępowanie)

Treść

1. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)

2. Przedmiot zamówienia: Budowa  stoisk wystawowych oraz dostawa i montaż stolików piknikowych  w ramach zagospodarowania centrum miejscowości Rożnów

3. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@gminagrodek.pl w terminie do dnia 7 maja 2021 roku do godziny 10.00 (skan podpisanej oferty wraz z załącznikami lub  dokumenty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) 

.4. Szczegóły postępowania w załącznikach.

--------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie unieważnione - nie wpłynęła żadna oferta.

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    zakończony