Przejdź do stopki

IZP.272.1.19.2021 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników

Treść

1. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)

2. Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników

3. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@gminagrodek.pl (skan oferty wraz z załącznikami) w terminie do dnia 22 lutego 2021 roku do godziny 12.00.

.4. Szczegóły postępowania w załącznikach.

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    zakończony