Przejdź do stopki

IZP.271.22.2021 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gródek nad Dunajcem (II postępowanie)

Treść

1. Znak sprawy: IZP.271.22.2021

2. Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY

3. Rodzaj zamówienia: USŁUGI

4. Przedmiot zamówienia:  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gródek nad Dunajcem (II postępowanie)

5. Sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, do dnia 14 grudnia 2021 r., godz. 13:00.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kwota jaką zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia wynosi: 2.000.000,00 zł

 

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    zakończony