Przejdź do stopki

IZP.271.21.2021 Remont drogi gminnej „Jelna – Działy” nr 290690K w miejscowości Jelna

Treść

1. Znak sprawy: IZP.271.21.2021

2. Tryb postępowania: TRYB PODSTAWOWY (bez negocjacji)

3. Rodzaj zamówienia: ROBOTY BUDOWLANE

4. Przedmiot zamówienia: Remont drogi gminnej „Jelna – Działy” nr 290690K  w miejscowości Jelna

5. Sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, do dnia:
10 grudnia 2021 r., godz. 10:00.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kwota jaką zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia wynosi: 316.109,00 zł

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    zakończony