Przejdź do stopki

IZP.271.10.2021 Modernizacja i remont dróg

Treść

1. Znak sprawy: IZP.271.10.2021

2. Tryb postępowania: TRYB PODSTAWOWY (bez negocjacji)

3. Rodzaj zamówienia: ROBOTY BUDOWLANE

4. Przedmiot zamówienia: Modernizacja i remont dróg

5. Sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, do dnia: 16 czerwca 2021 r., godz. 14:30.

----------------------------------------------------------------------------------

Informacja o środkach przeznaczonych na sfinansowaniem
przedmiotu zamówienia (art. 222 ust. 4 PZP)

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie przedmiotu zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 350.743,90 zł, w tym:

  1. Część I - 50 743,90 zł
  2. Część II - 65 000,00 zł
  3. Część III - 65.000,00 zł
  4. Część IV - 73 000,00 zł
  5. Część V - 97 000,00 zł
  • Umieszczony
  • Status przetargu
    zakończony