Przejdź do stopki

IZP.271.8.2021 Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości Bartkowa-Posadowa

Treść

1. Znak sprawy: IZP.271.8.2021

2. Tryb postępowania: TRYB PODSTAWOWY (bez negocjacji)

3. Rodzaj zamówienia: ROBOTY BUDOWLANE

4. Przedmiot zamówienia:  Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości Bartkowa-Posadowa

5. Sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, do dnia:
3 czerwca 2021 r., godz. 15:30.
8 czerwca 2021 r., godz. 14:30.
11 czerwca 2021 r., godz. 14:30.
14 czerwca 2021 r., godz. 15:00

 

----------------------------------------------------------------------------------

Informacja o środkach przeznaczonych na sfinansowaniem
przedmiotu zamówienia (art. 222 ust. 4 PZP)

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie przedmiotu zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 1.000.000,00 zł brutto.

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    zakończony