Przejdź do stopki

IZP.271.7.2021 Budowa oświetlenia ulicznego z lamp hybrydowych przy drodze gminnej Tropie – Habalina – Sarys nr 290612K

Treść

1. Znak sprawy: IZP.271.7.2021

2. Tryb postępowania: TRYB PODSTAWOWY (bez negocjacji)

3. Rodzaj zamówienia: ROBOTY BUDOWLANE

4. Przedmiot zamówienia:  Budowa oświetlenia ulicznego z lamp hybrydowych przy drodze gminnej Tropie – Habalina – Sarys nr 290612K

5. Sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, do dnia:
19 maja 2021 r., godz. 16:00.
20 maja 2021 r., godz. 16:00.

----------------------------------------------------------------------------------

Informacja o środkach przeznaczonych na sfinansowaniem
przedmiotu zamówienia (art. 222 ust. 4 PZP)

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie przedmiotu zamówienia zamierza przeznaczyć następujące kwoty: 

1) zamówienie podstawowe – gwrantowane: 37.347,50 zł,

2) zamówienie opcjonalne: 37.347,50 zł.

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    zakończony