Przejdź do stopki

IZP.271.6.2021 Dostawa laptopów

Treść

1. Znak sprawy: IZP.271.6.2021

2. Tryb postępowania: TRYB PODSTAWOWY (bez negocjacji)

3. Rodzaj zamówienia: DOSTAWY

4. Przedmiot zamówienia: Dostawa laptopów

5. Sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, do dnia:
7 kwietnia 2021 r., godz. 15.00
9 kwietnia 2021 r., godz. 15.00
12 kwietnia 2021 r., godz. 15.00

----------------------------------------------------------------------------------

Informacja o środkach przeznaczonych na sfinansowaniem
przedmiotu zamówienia (art. 222 ust. 4 PZP)

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie przedmiotu zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 74.999,00 zł brutto.

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    zakończony