• UWAGA!!! W związku ze zwiększeniem zachorowań na koronawirusa w powiecie nowosądeckim informujemy, że od 15.07.2020 r. ponownie wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Podania proszę wkładać do przygotowanych pojemników na dokumenty, wystawionych przed Urzędem Gminy. Jeśli niezbędna jest wizyta w urzędzie, w szczególności w sprawach dotyczących stanu cywilnego, dowodów osobistych lub spraw dot. podatków i opłat - zachęcamy do uprzedniego umówienia się.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE (powyżej 130.000 zł)

IZP.271.1.2021 Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem w 2021 roku

Umieszczony: 08.01.2021, Status przetargu: zakończony,

1. Znak sprawy: IZP.271.1.2021

2. Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY

3. Rodzaj zamówienia: USŁUGI

4. Przedmiot zamówienia:  Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem w 2021 roku

5. Sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, do dnia 8 lutego 2021 r., godz. 15:00.

----------------------------------------------------------------------------------

Informacja o środkach przeznaczonych na sfinansowaniem
przedmiotu zamówienia (art. 222 ust. 4 PZP)

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie przedmiotu zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 530.000,00 zł.

Linki

Załączniki