Przejdź do stopki

IZP.271.1.2021 Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem w 2021 roku

Treść

1. Znak sprawy: IZP.271.1.2021

2. Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY

3. Rodzaj zamówienia: USŁUGI

4. Przedmiot zamówienia:  Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem w 2021 roku

5. Sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, do dnia 8 lutego 2021 r., godz. 15:00.

----------------------------------------------------------------------------------

Informacja o środkach przeznaczonych na sfinansowaniem
przedmiotu zamówienia (art. 222 ust. 4 PZP)

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie przedmiotu zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 530.000,00 zł.

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    zakończony