Przejdź do stopki

Zdalna Szkoła +

Treść

ZDALNA SZKOŁA +

w gminie Gródek nad Dunajcem

 

Gmina Gródek nad Dunajcem jest realizatorem rządowego projektu "Zdalna szkoła +".   Dnia 29.05.2020 r. została podpisana umowa o powierzenie grantu.

Za pozyskane fundusze w wysokości 113175,00 zł zostanie zakupiony przenośny sprzęt komputerowy w ilości 50 sztuk wraz z oprogramowaniem antywirusowym. Laptopy zostaną przekazane szkołom z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem, z przeznaczeniem na użytek uczniów z rodzin wielodzietnich.

Efektem realizacji projektu będzie umożliwienie zdalnej edukacji uczniom i aktywne włączenie się w codzienne zajęcia szkolne. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. Po zakończeniu zdalnego nauczania zakupione laptopy zostaną przekazane do szkolnych pracowni komputerowych. 

Zakup sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: "Zdalna Szkoła +" wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pliki

Plakat promocyjny 298.47 KB