• UWAGA!!! W związku ze zwiększeniem zachorowań na koronawirusa w powiecie nowosądeckim informujemy, że od 15.07.2020 r. ponownie wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem. Podania proszę wkładać do przygotowanych pojemników na dokumenty, wystawionych przed Urzędem Gminy. Jeśli niezbędna jest wizyta w urzędzie, w szczególności w sprawach dotyczących stanu cywilnego, dowodów osobistych lub spraw dot. podatków i opłat - zachęcamy do uprzedniego umówienia się.

Rozwiązania wprowadzone na czas epidemii

W ZWIĄZKU ZE ZNACZĄCYM WZROSTEM W POWIECIE NOWOSĄDECKIM ZARAŻEŃ  WIRUSEM SARS-COV-2, KTÓRY WYWOŁUJE CHOROBĘ O NAZWIE COVID-19 ORAZ ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM,

URZĄD GMINY W GRÓDKU NAD DUNAJCEM
OD DNIA 15 LIPCA 2020 ROKU DO ODWOŁANIA

PONOWNIE

WPROWADZA OGRANICZENIA W PRZYJMOWANIU STRON.

BEZPOŚREDNIO BĘDĄ ZAŁATWIANE
TYLKO SPRAWY NIECIERPIĄCE ZWŁOKI PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU TERMINU WIZYTY
Z PRACOWNIKIEM URZĘDU

TELEFONY:

Urząd Gminy

Tel: 18 440 10 35, 18 441 62 87, 663 660 086

e mail: gmina@gminagrodek.pl

 

Ośrodek Pomocy Społecznej:

Tal: 18 440 10 96

e-mail: grodek.ops@pro.onet.pl

 

Gminny Ośrodek Kultury:

18 440 15 27

Email: gok-grodek@wp.pl

W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH PROSIMY MIESZKAŃCÓW O SKŁADANIE WNIOSKÓW W SPECJALNYM POJEMNIKU PRZEZNACZONYM DO KORESPONDENCJI Z URZĘDEM ZNAJDUJĄCYM SIĘ PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH DO UG LUB ZA POŚREDNICTWEM KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ (EMAIL, EPUAP).


W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Urzędu, 
od dnia 15 lipca do odwołania 

wprowadza się ograniczenia w zakresie dokonywania wpłat w KASIE URZĘDU.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo prosimy o uiszczanie opłat przelewem internetowym lub w BANKU.

Poniżej wykaz numerów kont bankowych:

PODATKI I OPŁATY LOKALNE:

63 8811 0006 0010 0100 1720 0001

 

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

11 8811 0006 0010 0100 1720 0064

Prosimy o podanie dokładnego tytułu przelewu!

 

---------------------------------------------------------