Przejdź do stopki

Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości: Podole – Górowa, Przydonica, Bartkowa - Posadowa (PROW 2014-2020)

Treść

                                                                             

 

 

Projekt pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości: Podole – Górowa, Przydonica, Bartkowa - Posadowa”

 

współfinansowany ze środków PROW 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi  i odnowa wsi na obszarach wiejskich” operacja typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00027-65170-UM0600018/18 z 23-10-2018 roku.

Cel operacji: Odnowa centrum miejscowości; Podole-Górowa, Przydonica, Bartkowa -Posadowa poprzez utworzenie miasteczka rowerowego oraz ciągów pieszych wraz z oświetleniem i miejsc parkingowych nad Jeziorem Rożnowskim.

W ramach projektu zostanie wykonane:

  1.  Zagospodarowanie centrum miejscowości  Podole – Górowa poprzez utworzenie miasteczka ruchu i małej architektury.
  2. Zagospodarowanie centrum miejscowości Przydonica poprzez budowę chodnika oraz oświetlenia ulicznego.
  3. Zagospodarowanie centrum miejscowości Bartkowa – Posadowa poprzez budowę miejsc postojowych nad Jeziorem Rożnowskim.   

Wartość całkowita projektu: 1.989.249,04 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 1.897.637,05 zł,

Wartość dofinansowania: 1.050.170,00 zł co stanowi 63,63 % wydatków kwalifikowalnych

Wkład własny gminy: 939.079,04 zł.

Termin realizacji inwestycji: od 23-10-2018 r.  do 30-09-2020 r.